Politika
03 Oca 2021 11:32 Son Güncelleme: 03 Oca 2021 12:37

Bakanlar Kurulu 2021 yılında harç ve pullara uygulanacak zamları açıkladı

KKTC'de 2021 yılının ilk zam yağmuru Bakanlar Kurulu'ndan çıktı. Harç ve pullar için yüzde 11-12 oranında zam kararı çıktı. Ehliyetten pasaporta, evlilikten çalışma iznine dek pek çok Resmi işlem için ödenecek olan harç ve pullar bu yıl el yakacak.

Bakanlar Kurulu 2021 yılında harç ve pullara uygulanacak zamları açıkladı

Bakanlar Kurulu, ‘pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarını yüzde 11 ile 12 arasında değişen oranda artırdı. Pul ve harçlarla ilgili düzenlenmes Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2020 sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. 

 EHLİYET HARÇLARI

Öğrenci ehliyeti sınavı için 2020’de ödenen 385 TL, yeni yılda 430 TL’ye; öğrenci ehliyeti için ödenen 384.90 TL, 2021’de 429.90 TL’ye çıktı.

İki yıllık ehliyet 384.80 TL’den 429.80 TL’ye; üç yıllık 514.70 TL’den 574.70 TL’ye; beş yıllık 789.50 TL’den 884.50 TL’ye; on yıllık 1.314 TL’den 1.470 TL’ye yükseldi.

Uluslararası sürüş ehliyeti 805 TL’den 900 TL; kaybolan bozulan yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 190 TL’den 210 TL oldu.

ARAÇ RUHSATLARI 

Motorlu araç ruhsatları için bu yıl ödenecek harç miktarları da arttı. Araçların ağırlığına göre ödenen ruhsat harcı dilimler arasındaki geçişinde uygulanan 1 kilogramlık fark, ücrette de büyük fark yaratıyor.

Benzinli arıcın ruhsat harçları ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) artık her bir kg için 0.43 TL ödeyecek. 1.016 kg ağırlığı olan araç için bu sene ödenecek ruhsat parası 436 TL oldu.

Ağırlığı 1.524 kilogramdan yukarı olanlar her bir kg için 2.65 TL verecek. 1.525 kg ağırlığındaki aracın harcı 4 bin 41 TL’yi buluyor. 

EVLENMEK DE ZAMLANDI

Pandemi süreciyle birlikte gelen yasaklar nedeniyle 2020’de yapılması planlanan birçok nikah ve düğün ya iptal edildi, ya da ertelendi. Bu sene evlenmeyi planlayan çiftlerin, düğün hazırlıklarının yanı sıra nikah işlemleri için de ödeyeceği tutar, cep yakacak.

Evlenme ücretlerinde, evlendirmenin evlendirme memurluğunda yapılması halinde 490 TL; evlendirmenin evlendirme memurluğu dışında herhangi bir yerde yapılması halinde ise 1.010 TL ödenecek. Evlenme şahadetnamesinin veya herhangi bir suretinin alınması 50 TL; evlenmenin sicile kaydı ücreti (sicile yapıştırılacaktır) 196 TL’ye yükseldi. 

“Evlenmek için yapılan müracaat” 420 TL’den 470 TL’ye; “Evlenme muamelesini durdurulmasına dair yapılan ihbarın kabulü” 420 TL’den 470 TL’ye; “KKTC Evlendirme kanunu tahtında tesit edilen evlenmeyi resmen icra veya evlenmede hazır bulunarak, evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme” 705 TL’den 790 TL’ye; “yemin ettirme ücretine ilaveten önceden verilip asılan ve evlenmeye mani hal bulunmadığını gösterir bir vesikanın verilmesi için” 143 TL’den 160 TL’ye; “hazır bulunma ücretine ilaveten mahalli kanuna göre yapılmış olan bir evlendirme muamelesinin kaydı” 420 TL’den 470 TL’ye; “doğum veya ölüm kaydı” 143 TL’yken 160 TL oldu.

ÇALIŞMA İZİNLERİ

Yabancıların çalışma izinlerine ödeyeceği harç miktarI da arttı. Süreli çalışma izinleri “6 ayı geçmeyen” 2020’de 278 TL’yken, 2021’de 310 TL’ye; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2020’de 602 TL’yken, 2021’de 675 TL’ye; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2020’de 1.205 TL’yken, 2021’de 1.350 TL’ye; iş yapma izinleri 2020’de 1.285 TL’yken, 2021’de 1.440 TL’ye yükseldi. Öğrenci çalışma izinlerinde “6 ayı geçmeyen” 2020’de 167 TL öderken, 2021’de 187 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2020’de 335 TL öderken, 2021’de 375 TL verecek. 

SİLAH RUHSATLARI 

Buna göre, “Bakanlar Kurulu tarafından kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen, tasarruf ruhsatı” için 2020’de bin 55 TL olan rakam zamla 1.180 TL’ye çıktı. 

“Ateşli Silah ve Ek Ateşli Silah Ruhsatları” maddesinin a bendinde yer alan ateşli silah ruhsatı için de 2020’de 395 TL iken, yeni yılda 442 TL’ye yükseltildi.

A bendinde saptanan harcı ödemiş bir ateşli silah ruhsatı sahibi, tasarrufundaki, denetimindeki veya muhafazasındaki her ek ateşli silahlı ruhsatı için 2020’de 395 TL öderken, bu rakam 2020’de 442 TL oldu. 

Her kayıt belgesi için verilen 268 TL, 2021’de 300 TL’ye; Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilmiş bir kayıt belgesinin veya tasarruf belgesinin kaza yoluyla tahrip olduğuna, bozulduğuna, kaybolduğuna ilişkin geçerli bir gerekçe olması halinde 2020’de 53 TL ödenen harç miktarı, 59 TL’ye yükseltildi. 

AVUKATLIK HARÇLARI 

Avukat harçları  Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü’nde de harçlar yükseltildi.  Hukuk meclisinden avukat olarak kaydolunmak hakkına sahip olduğunu gösteren bir şahadetname almış olanlar, yüzde 11.5 zamla 145 TL ücret ödemek suretiyle Başmukayyit tarafından avukatlar siciline kaydedilir. Karar, 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girdi.

Konsolosluk Harçlar Tüzüğü adı altında  Bakanlar Kurulu, “Dışişleri Dairesi, Kuruluş Görev ve çalışma Esasları Yasası” adı altında yer alan “Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü” olarak isimlendirilen ve esas tüzük olarak anılan “2013, Konsolosluk Harçlar Tüzüğü”nde değişikliğe gitti.  Bu kapsamda, “Dışişleri Hizmeti Harçları Listesi”nde yer alan “Gemicilik, denizcilik ve bunlara müteallik Hususlar”ın yer aldığı birinci kısımdaki harçlar artırıldı. 

Ayrıca ikinci kısımda yer alan “Noterlik ve Benzeri Meseleler (Gemicilikle İlgili Olmayan) Harçlarda da artış yapıldı.

PASAPORT HARÇLARI

 Yurttaşlık, pasaport ve vizeler  Üçüncü kısımda yer alan “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara da yaklaşık yüzde 12 oranında zam yapıldı.  Buna göre, “KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 1.115 TL’den, 1.250 TL’ye; KKTC ikamet harcı 829 TL’den 930 TL’ye yükseltildi. 

Pasaport için (beş yıllık normal cilt), teslim harcı, kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaport ve bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen seyahat belgesi (Lasse-Passe) için “pasaport harçlarını düzenleyen ve yürürlükte olan Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’nde öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır” deniliyor. 

“Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica veyahut tavsiyede bulunmak”ın harcı 143 TL’den 160 TL’ye çıktı.

  “İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi” 143 TL’den 160 TL’ye yükseldi. 

“Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalade ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi” 278 TL’den 310 TL’ye; “pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme” 278 TL’den 310 TL’ye yükseldi. 

Pasaport harçları  Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’ndeki değişiklik şöyle:   

“Beş yıl süreli pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 440 TL’den 495 TL’ye; iki yıl süreli diplomatik pasaport 325 TL’den 365 TL’ye; bir yıl süreli diplomatik pasaport 209 TL’den 234 TL’ye; beş yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 885 TL’den 990 TL’ye; iki yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 650 TL’den 730 TL’ye; bir yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 430 TL’den 480 TL’ye; seyahat belgesi 49.50 TL’den 55.50 TL’ye yükseldi.