KKTC
13 Şub 2021 18:55 Son Güncelleme: 13 Şub 2021 19:00

KKTC'nin sağlık birliklerinden ürküten açıklama! Karantina otellerine dikkat

KKTC'nin koronavirüsle mücadelesinde sağlık birlikleri önemli bir uyarıda bulunarak karantina otellerine dikkat çektiler.

KKTC'nin sağlık birliklerinden ürküten açıklama! Karantina otellerine dikkat

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, hastane dışı tedavi merkezleri konusunda yaşanan sıkıntılara değinildi, önerilerde bulunuldu. 

Hekim örgütleri ortak açıklama yaparak, Covid-19 pozitif hastalar ve temaslıların aynı binada karma olarak yatırılmaması, hastaların takip ve tedavisinin uygun şartlarda sağlanabilmesi için yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerektiğini belirtti. 

Covid-19 tanılı olguların tedavisi için hastane kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın, hastaların bir kısmının tedavisini otel/yurt gibi yerlerde almasına yönelik uygulamasının devam ettiği kaydedildi. 

Sadece PCR testi pozitif olup şikayeti olmayan (asemptomatik) veya eşlik eden hastalığı ve akciğer enfeksiyonu olmaksızın az miktarda şikayeti olan (hafif semptomatik) hastaların, hastane şartlarında izlenmesinin bilimsel bir zorunluluk olmadığı belirtilen açıklamada, bununla birlikte hastane dışı tedavi merkezlerinin yeterli donanıma kavuşturulmasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

HASTANE DIŞI TEDAVİ MERKEZLERİNDE DURUM…

“Covid-19 sürecinin başından beri Sağlık Bakanlığı’na yeterli alt yapı ve personel iyileştirmelerini yapması yönünde çağrılarda bulunmamıza rağmen, hastane yatak kapasitesini yeterince artırmak bir yana, hastane dışı tedavi merkezlerinde halen daha: 50-70 hastaya tek bir hemşire hizmet vermektedir. Pandemi otellerinde hiçbir bilgi-işlem donanımı kurulmadığı için tetkiklerin istenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından şoför/araç yetersizliği bahane gösterilerek, otellerde yatan hastaların akciğer röntgeni ve benzeri işlemler için hastaneye nakledilmesi 2-3 günü bulabilmektedir. Şu anki hasta sayısıyla hastane dışında 2 veya 3 pandemi otelinde Covid-19 pozitif hastaların tedavi alabilmesi için yeterli yatak kapasitesi mevcutken, Sağlık Bakanlığı ısrarla hastaları 6 farklı otele dağıtmaya devam etmektedir. Sonuç olarak zaten yetersiz insan iş gücü kaynakları dağıtılarak daha da yetersiz hale getirilmekte ve hastaların takiplerinde sorunlar yaşanmaktadır.”

ÖNERİLER…

Ortak açıklamada, önerilere de yer verilerek, Covid-19 pozitif hastalar ve temaslıların aynı binada karma olarak yatırılmaması, hastaların takip ve tedavisinin uygun şartlarda sağlanabilmesi için yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerektiği kaydedildi.

Covid-19 pozitif olguların tedavi aldığı merkezlerden gerekli durumlarda hastaneye zaman kaybetmeksizin nakledilebileceği hasta nakil sistemi düzenlenmesi, pandemi otellerinde bilgi-işlem sistemi ve ilaç takip sistemi kurulması, ivedilikli hasta takip algoritması oluşturulması gerektiği bildirildi. 

Hekim örgütleri daha iyi bir sağlık hizmeti oluşturulması için işbirliği ve katkıya hazır olduklarını belirterek, “Hastalarımızın sağlık hakkı ve güvenliği için önem arz ettiğine inandığımız tüm bu eksikliklerin giderilmemesinden kaynaklanacak sorunlar nedeniyle herhangi bir hastamızın zarar görmesi durumunda tek sorumlu Sağlık Bakanlığı olacaktır.” denildi.