KKTC
26 Şub 2021 14:03 Son Güncelleme: 26 Şub 2021 14:07

Yakıt alım ihalesinden kötü kokular geliyor! Milyonlarca liralık vurgun

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili, Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK)’nun yakıt alım ihalesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve bu ihaleden kötü kokuların geldiğini vurguladı.

Yakıt alım ihalesinden kötü kokular geliyor! Milyonlarca liralık vurgun

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK)’nun yakıt alım ihalesinden kötü kokular geldiğini söyledi. “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt alım ihalesinden kötü kokular geliyor” diyen Şahiner, milyonlarca liralık vurguna doğru yol aldığımızı iddia etti.

Bu ülkede elektrik enerjisi üretmekle görevli ve enerji arz güvenliğini sağlamak gibi çok önemli bir misyonu üstlenen KIBTEK’in yakıt alım ihalesi sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Şahiner, “Bir önceki yakıt alım ihalesindeki şartnameye göre nedeni anlaşılmayan çok tehlikeli değişiklikler yapılmış olduğunu gözlemlenmektedir fakat bu değişiklikler kurumu ve dolayısı ile devletimizi de ileride çok ciddi sıkıntılara sokacak bir pozisyon yaratacağı görülmektedir. Bu şartname ile birlikte KIBTEK mali disiplinini kaybetme ve uluslararası arenada çok zor bir duruma düşme riski ile karşı karşıya kalacaktır. Yeni şartnamede üç başlıkta çok ciddi değişiklikler yapılmıştır ve KIBTEK’i çok ciddi sıkıntılara sokacaktır. Önceki ihalelere göre yapılan değişiklikler, adrese teslim bir ihale olduğunun sinyallerini de veriyor” dedi.

CTP Milletvekili Şahiner, şartnamede yapılan değişiklikleri şöyle yorumladı:

1- % 1 Sülfürlü Fuel-Oil alımında kullanılacak olan konşimentonun ve diğer evraklarının, yakıt tahliyesi başlamadan önce orijinalinin istenmesi Uluslararası Deniz Ticaret teamüllerine aykırı olduğunu ve serbest rekabet koşullarına müdahale etmek anlamına gelmekte olduğunu değerlendirmekteyim. Orijinal konşimento sunamayacak olan yani uluslararası ticaret teamüllerine göre hareket eden firmaların ihalenin dışına itilmesi anlamı taşımaktadır. Orijinal konşimentonun taşıyıcı firmanın elinde olması demek peşin olarak bu malın alınması demektir. Kaynağı belli olmayan bir para ile işlem yapılması ve uluslararası takibe takılması durumunda bu paranın KIBTEK hesapları üzerinden aklaması anlamına gelecek ve bizi dünyada daha da zor bir duruma sokacaktır. Zaten yakıtın KIBTEK tarafından orijinal konşimentonun istenilmesi ancak ödeme yapıldıktan sonra hakkın doğması demektir. Bu da bu şartnamede söz konusu olamaz.

2- KIBTEK hesaplarına temlik konulması da şartnameye konulmuştur ve KIBTEK’in mali disiplinini, harcama yükümlülüklerini bozacaktır ve mali yapısını altüst edecektir. Ek maddi külfet getirecektir. Temlik konulması demek KIBTEK’in alacaklarına el konulması, alacak hakkını ihaleyi alan şirkete devretmesi anlamına gelecektir.

3- İdari şartnamede yapılan bir değişiklikle istenen belli başlı önemli evraklar kaldırılmış ve yeni ihale şartnamelerinde artık istenmeyeceği belirtilmektedir. Bunlar yakıtın alınacağı Rafinerinin teyidi %1 Fuel-Oil’in limit değerlerine olan uygunluk belgesi, yakıtın tedarik edileceği rafinerinin opsiyon belgesi, rafinerinin teknik şartnamede belirtilen limit değerlerini, taşımayı yapacak olan geminin teknik bilgilerini, geminin  kiralama antlaşması ve ne kadar süre ile antlaşma yapıldığı gibi önemli belgeler idi, bunlar olmadan yakıt transferleri tam anlamı ile bir keşmekeşe dönüşecektir. Bu değişiklik ile kuruma gelecek olan yakıtın nereden, hangi standartlarda, ne zaman, hangi gemiler ile geleceği belli değildir yani önceki şartnamede sağlanan yakıt arz güvenliği çöpe atılıyor, rafinerinin güvenilirliği teyit edilmiyor, kalite standartları sorgulanmıyor. Bu ihale ile birlikte ambargolu ülkelerden olan kaçak Fuel-Oil alımının önü açılıyor ve ihaleyi kazanacak olan firmaya milyonlarca liralık haksız kazancın önünü açıyor.

Bu değişikliklerin çok büyük bir vurgunun işareti olduğunu söyleyen Şahiner, “Bu yanlıştan bir an önce geri dönülmelidir” dedi.